خدمات ترنسفر مالی

صرافی ستار قادر خواهید بود که توسط سیستم های انتقال ترمینال پوز و استفاده از سیستم های iDram, Telcel, Easypay مبلغ مورد نظر شا را واریز و یا به اکانت مورد نظر شما انتقال دهد. همچنین صرافی ستار میتواند تمامی قبوض خدماتی شما (آب، برق، گاز و غیره ) را با توجه به دریافت وجه مربوطه نیز پرداخت نماید.

  • تحویل فوری وجه خریداری شده به صورت نقدی
  • واریز وجه خریداری شده به حساب بانکی شما
  • پرداخت وجه خریداری شده از طریق ایمیل ترانسفر
فهرست