قوانین و مقررات صرافی ستار :

۱ – تمامی فعالیت ھای سایت صرافی ستار در چارچوب قوانین بین المللی میباشد و استفاده از خدمات صرافی ستار، اعم از ثبت نام، خرید و فروش رمزارز و غیره، بر مبنای مطالعه دقیق و پذیرش قوانین آن است. لذا کاربر اذعان میدارد منبع و مقصد کلیه ارزھای دیجیتال در تراکنش ھای سایت، کاملا قانونی و مطابق با قوانین بین المللی می باشند.

۲ – تمامی ھزینه ھای خدمات و كارمزد تراكنش ھا در صرافی ستار، مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه خرید و فروش و واریز و برداشت میباشد.

۳ – صرافی ستار اطمینان میدھد که دارایی ھای کاربران را نزد خود به امانت (با رعایت استانداردھای موجود در حوزه امنیت) حفظ کند. در صورت بروز ھرگونه مشکل امنیتی، صرافی ستار متعھد به جبران خسارت خواھد بود.

۴ – صرافی ستار خود را ملزم به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربر میداند و این اطلاعات را بر بستر Cold Storage نگھداری میکند. این اطلاعات نزد صرافی ستار محفوظ ھستند و در اختیار شخص و یا سازمان ثالثی قرار داده نمیشوند.

۵ – كاربران صرافی ستار متعھد می شوند که با بازار ارزھای دیجیتال آشنا ھستند و با وجود ریسک ھای مربوط به سرمایه گذاری در این حوزه، با علم و آگاھی کامل اقدام به سرمایه گذاری می نمایند و سود و ضررناشی از ھرگونه فعالیت كاربر در صرافی ستار به عھده وی می باشد.

۶ – كاربران صرافی ستار متعھد می شوند برای حفظ امنیت حساب کاربری خود، اطلاعات امنیتی خود اعم از رمزعبور، كد پیامكی، ایمیل ثبت شده و كد گوگل اتنتیكیتور را در اختیار شخص دیگری قرار ندھند. ھمچنین حفظ امنیت ایمیل و سیم کارت کاملا بر عھده خود کاربر است. در صورت بروز چنین مشکلاتی کاربر وظیفه دارد سریعا صرافی ستار را در جریان گذاشته و در غیر این صورت صرافی ستار مسئولیتی در قبال دارایی ھای کاربر نخواھد داشت.

۷ – جھت حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب كاربران، در صورت نیاز، تیم پشتیبانی صرافی ستار با كاربر تماس صوتی و یا تصویری خواھد داشت. در تماس مذكور ھیچگونه اطلاعات شخصی از قبیل رمز ورود به حساب کاربری و رمز كیف پول شخصی از كاربر خواسته نمی شود. لذا موارد مذکور تحت ھیچ شرایطی نباید در اختیار شخص دیگری، حتی پشتیبان ھای صرافی ستار، قرار داده شود. در غیر این صورت تمامی عواقب بر عھده صاحب حساب می باشد.

۸ – توصیه می گردد جھت جلوگیری از کلاھبرداری ھای موجود، از رمز عبور با پیچیدگی بالا و کد شناسایی دو عاملی استفاده شود.

۹ – در راستای جلوگیری از پول شویی و افزایش ضریب امنیتی معاملات، مجموعه صرافی ستار تکمیل فرایند احراز ھویت را برای تمامی کاربران که قصد خرید و فروش رمز ارز و یا ایجاد حساب کاربری دارند، اجباری در نظر گرفته است. بنابراین برای استفاده از سایت و پلتفرم صرافی ستار، احراز ھویت الزامی می باشد و لازم است کلیه مدارک و اطلاعات خواسته شده به صورت صحیح و کامل توسط کاربر ارسال گردد. به منظور انجام مراحل احراز ھویت، اطلاعاتی از قبیل شماره ملی، شماره موبایل، تصویر مدرک شناسایی معتبر و تصویر سلفی (طبق فرمت درخواستی وبسایت صرافی ستار) مورد نیاز است.

۱۰ – در صورت وجود ھرگونه تخلف در احراز ھویت، اعم از تغییر نرم افزاری و استفاده از مدارک دیگران، بدیھی است که مسئولیت حساب کاربری بر عھده شخص صاحب حساب است و صرافی ستار حق توقف ارائه خدمات به کاربر مذکور و ارجاع کاربر به مراجع ذی صلاح را دارد. ھمچنین صرافی ستار موظف به نگھداری اطلاعات شخصی کاربران است و متعھد می شود که از ھیچ یک از مدارک سوءاستفاده ای نخواھد شد. اگر از فعالیت ھای غیر قانونی کاربر خسارتی به صرافی ستار وارد شود، صرافی ستار می تواند ضرر وارد شده را از کاربر مطالبه نماید.

۱۱ – حساب کاربری باید فقط از طرف کاربر مورد استفاده قرار گیرد و استفاده شخص ثالث از حساب کاربری شخص کاربر، خلاف قوانین می باشد. مسئولیت حقوق ھر کاربر برای استفاده از سایت به خود کاربراختصاص دارد و مسئولیت استفاده ھر کاربر از نام کاربری و رمز عبور وی تنھا بر عھده خود صاحب حساب خواھد بود. ھمچنین مسئولیت کلیه تراکنش ھای انجام شده از حساب کاربری وی به عھده خود شخص صاحب حساب است.

۱۲ – صرافی ستار این اختیار را دارد تا در صورت تشخیص ھرگونه عمل خلاف و ناقض شرایط و قوانین ذکر شده، بلافاصله نسبت به مسدود کردن حساب کاربری شخص اقدام کند. در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده از کد ریفرال صرافی ستار درفعالیت ھای خلاف قانون، تمامی مسئولیت آن به عھده کاربر بوده و ھمچنین صرافی ستار حق باطل کردن کد معرف و بستن حساب بدون نیاز به دستور قضایی را خواھد داشت.

۱۳ – صرافی ستار این اختیار را دارد که مبادله تومان را در صورت درخواست کتبی از محاکم و نھادھای دولتی یا در صورت مجرم شناخته شدن کاربر یا مظنون بودن او به تملک عواید از محل ارتکاب جرم و در سایرمواردی که بر سیاست عملیاتی صرافی ستار ضروری تشخیص داده شود، ممنوع اعلام کند.

۱۴ – صرافی ستار تتر تحت ھر عنوان اشتباھاً وجوه یا رمز ارزی را به حساب کاربر محاسبه یا واریز نماید، ھر زمان مجاز و مختار است بدون انجام ھیچ گونه تشریفات اداری و قضایی و بدون اخذ اجازه کتبی از صاحب حساب در رفع اشتباه و برداشت از حساب ھای وی اقدام نماید و تشخیص صرافی ستار نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواھد بود و کاربر حق ھرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد صرافی ستار، از ھر جھت، از خود ساقط می نماید.

۱۵ – در صورت بروز ھرگونه مشکل یا ابھام در ھر یک از معاملات یا سفارشات، صرافی ستار حق دارد مستقلاً آن سفارش را لغو و دارایی ھای ھر یک از طرفین را به حساب خودشان عودت دھد. بدیھی است که در صورتی که اشکال از صرافی ستار تتر باشد، موظف به جبران خسارت وارده خواھد بود و در غیر این صورت کاربر حق ھرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد صرافی ستار، از ھر جھت، از خود ساقط می نماید.

۱۶ – صرافی ستار ھیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با تاخیر یا تراکنش ناموفق ایجاد شده در انجام سفارش، به علت نقص یا مشکل یا تعمیرات در سیستم و شبکه رمز ارز مربوطه یا شبکه بانکی را پذیرنده نخواھد بود.

۱۷ – پرداخت وجه در صرافی ستار، با استفاده از بن کارت، کارت ھدیه و امثال این موارد امکان پذیر نیست.

۱۸ –  صرافی ستار در مقابل واریز ھر رمز ارزی بر بستر اشتباه یا رمز ارزھایی که در صرافی ستار پشتیبانی نمی شود، ھیچ گونه مسئولیتی نخواھد داشت. لذا مسئولیت ھرگونه واریز اشتباه با خود کاربر بوده و کاربر حق ھیچ گونه شکایتی را نخواھد داشت.

۱۹ – در صورتی كه كاربر به سن قانونی نرسیده باشد (18 سال كامل شمسی)، صرافی ستار از ارائه خدمات به ایشان اجتناب می نماید. مگر اینکه ثبت نام و مدارک احراز از سمت و با دخالت ولی خاص یا یک قیم قانونی صورت بگیرد.

۲۰ – در صورت فوت یا حجر صاحب حساب، صرافی ستار این حق را دارد به محض مطلع شدن از آن نسبت به واریز وجوه ریالی کاربر نزد شرکت، به حساب اعلام شده ایشان در زمان ثبت نام اقدام کند و در مورد دارایی رمز ارز نیز این حق و اختیار به شرکت واگذار شده است که نسبت به تبدیل آن به ریال معادل قیمت روز و واریز آن به حساب فوق اقدام نماید و این حق و امتیاز توسط کاربر به شرکت صلح و اعطا گردید.

۲۱ – لازم به ذکر است ملاک زمانی محاسبه قیمت فروش دارایی رمز ارز کاربر، بر اساس ارائه اسناد توسط ذی نفع و تایید اصالت آن توسط واحد حقوقی صرافی ستار است. کاربر با علم و اطلاع از مقررات این بند نسبت به افتتاح حساب کاربری درصرافی ستار اقدام نموده و کاربر، اشخاص ثالث، ورثه یا قائم مقام قانونی ایشان حق اعتراض و یا ادعایی در آینده در این خصوص را نخواھند داشت.

۲۲ – استفاده از خدمات سایت صرافی ستار از جمله ثبت نام و احراز ھویت، خرید، فروش، واریز، برداشت و… به این معنی تلقی می شود که کاربر قوانین مذکور را تایید و قبول کرده است و در غیر این صورت، حق استفاده از امکانات سایت را ندارد.

فهرست